Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Πότε και πώς οι νέες προσλήψεις στην εκπαίδευση από το υπ. Παιδείας

Όλο το χρονοδιάγραμμα - Επίσημες δηλώσεις

Επίσημες τοποθετήσεις για το χρονοδιάγραμμα πρόσληψης των μονίμων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και την πλήρωση των κενών θέσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πραγματοποίησαν η υπουργός Παιδείας, κυρία Νίκη Κεραμέως και η αρμόδια υφυπουργός, κυρίας Σοφία Ζαχαράκη.

Σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, έκαναν -μεταξύ άλλων- την ακόλουθη δήλωση:

«Η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, η προστασία των επαγγελματικών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών και η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους μαθητές αποτέλεσαν από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων πρωταρχικό στόχο και μέλημά μας».

Σημειώστε:

  • Το υπουργείο Παιδείας έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την κάλυψη του συνόλου των αναγκών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
  • Οι προσλήψεις αναπληρωτών θα διενεργηθούν βάσει των τελευταίων – εγκεκριμένων από το ΑΣΕΠ – πινάκων κατάταξης, ήτοι των πινάκων διδακτικού έτους 2018-2019, σύμφωνα με τη σχετική πρόβλεψη του ν. 4589/2019

Με δεδομένο ότι οι πίνακες αυτοί έχουν εγκριθεί από το ΑΣΕΠ, κατόπιν του προβλεπόμενου ελέγχου νομιμότητας, και ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η κατάρτιση από το ΑΣΕΠ νέων πινάκων κατάταξης του ν. 4589/2019, η ισχύς των εγκεκριμένων πινάκων θα παραταθεί, με σεβασμό στις αρχές της νομιμότητας, αντικειμενικότητας και αξιοκρατίας.

Με στόχο την απρόσκοπτη έναρξη λειτουργίας των σχολικών μονάδων της Επικράτειας, η διαδικασία πλήρωσης των κενών θέσεων έχει προγραμματιστεί ως εξής:

  1.  Έκδοση Διαπιστωτικής Πράξης παράτασης ισχύος των εγκεκριμένων πινάκων 2018-2019 (24/8)
  2.  Έκδοση πρόσκλησης υποβολής προτιμήσεων (μέχρι 28/8)
  3. Υποβολή περιοχών προτίμησης στο ΟΠΣΥΔ και για τα μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ στις κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (28/82/9).
  4. Καταληκτική ημερομηνία καταγραφής λειτουργικών κενών από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στο ΟΠΣΥΔ (3/9)
  5. Διενέργεια προσλήψεων Αναπληρωτών (5/96/9)