Δημόσιο

8 θέσεις στον δήμο Κρωπίας

Συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών

Την πρόσληψη οκτώ εργατών καθαριότητας προωθεί ο δήμος Κρωπίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως τις 29 Αυγούστου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει ολιγόμηνη σύμβαση εργασίας.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη.