Δημόσιο

34 συμβάσεις στον δήμο Λάρισας

Ζητούνται απόφοιτοι ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ

Την πρόσληψη 34 υπαλλήλων προωθεί το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας. 

Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν καθηγητές μουσικής διαφόρων ειδικοτήτων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τις 21 Αυγούστου έως τις 2 Σεπτεμβρίου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 9μηνη σύμβαση εργασίας.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη.