Δημόσιο

19 προσλήψεις στον δήμο Μεγαρέων

Συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 21 - 64 ετών

Την πρόσληψη 19 υπαλλήλων προωθεί ο δήμος Μεγαρέων.

Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν καθηγητές μουσικής διαφόρων ειδικοτήτων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τις 23 Αυγούστου έως τις 2 Σεπτεμβρίου.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» και διαβάστε αναύτικά ολόκληρη την προκήρυξη.