Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 341 νέες μόνιμες θέσεις στο υπ. Εργασίας (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ)

Προσόντα, περιοχές και ειδικότητες

Η χθεσινή συνάντηση της υφυπουργού Εργασίας κ. Δόμνας Μηχαηλίδου με τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ κ. Ιωάννη Καραβοκύρη "πυροδοτεί" την έκδοση μίας τουλάχιστον προκήρυξης για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού.

Στο τραπέζι των συζητήσεων τέθηκε η άμεση ενίσχυση των Κέντρων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΚΚΑ) με μόνιμο προσωπικό και των φορέων Κοινωνικής Πρόνοιας με επικουρικό προσωπικό.

Το υπουργείο Εργασίας, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, ολοκληρώνει τις αμέσως προσεχείς ημέρες το σχέδιο προκήρυξης για την πρόσληψη 341 μονίμων στα ΚΚΑ.

Άμεσος συνεργάτης της κ. Μηχαηλίδου τόνιζε, πριν από λίγο σήμερα (14/8), στο  workenter ότι η διαδικασία επιλογής θα γίνει από το ΑΣΕΠ με τη συνδρομή του άρθρου 35 του νόμου 4578/2018.

Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, οι προσλήψεις θα γίνουν:

"Στο Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Ευρυτανίας, στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (ΕΙΚ), καθώς και στα παραρτήματά τους, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και σε αντίστοιχες θέσεις σε οποιονδήποτε από τους ανωτέρω φορείς, μοριοδοτείται με είκοσι (20) μονάδες ανά μήνα για τους πρώτους σαράντα οκτώ (48) μήνες και με επτά (7) μονάδες ανά μήνα για κάθε επόμενο πλέον των σαράντα οκτώ (48) μηνών και μέχρι τους ογδόντα τέσσερις (84) μήνες, για το σύνολο των θέσεων που προκηρύσσονται".

Οι ίδιες αξιόπιστες πηγές τόνιζαν στο workenter ότι η προκήρυξη θα εκδοθεί άμεσα και ήδη στην κατεύθυνση αυτή κινείται τόσο το ΑΣΕΠ όσο και το υπουργείο, το οποίο έχει προετοιμάσει την πρώτη κατανομή θέσεων, ανά ειδικότητα, φορέα και περιφέρεια. 

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι θα προσληφθεί προσωπικό των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ. 

Οι ειδικότητες που κυρίως ζητούνται είναι:

  • Λογοθεραπευτές
  • Νοσηλευτές
  • Διοικητικοί
  • Παιδαγωγοί
  • Κοινωνικοί Λειτουργοί
  • Ψυχολόγοι
  • Ηλεκτρολόγοι
  • Οδηγοί
  • Βοηθητικό Προσωπικό (ΥΕ)

Πατώντας το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" μπορείτε να διαβάσετε αυτή την κατανομή που εξασφάλισε πρώτο το workenter.gr.