Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 271 νέες προσλήψεις σε ΑΔΜΗΕ, φορείς και υπουργεία

Ολόκληρες οι προκηρύξεις

Με νέο προσωπικό θα ενισχυθούν άμεσα ΑΔΜΗΕ, υπουργεία και φορείς του Δημοσίου. 

Συγκεκριμένα, ζητούνται 271 υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων και βαθμίδων εκπαίδευσης.

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών.

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις: 

ΑΔΜΗΕ

Υπουργεία

Φορείς