Δημόσιο

2 θέσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας

Ζητούνται απόφοιτοι Λυκείου και ΙΕΚ

Την πρόσληψη δύο υπαλλήλων προωθεί η Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας,

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως τις 23 Αυγούστου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει ολιγόμηνη σύμβαση εργασίας.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» και διαβάστε αναύτικά ολόκληρη την προκήρυξη.