Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 300 νέες προσλήψεις σε νοσοκομεία, δήμους, ΔΕΔΔΗΕ

Ειδικότητες, προσόντα

Νέες προσλήψεις άμεσα σε ΔΕΔΔΗΕ, νοσοκομεία και δήμους της χώρας. 

Συγκεκριμένα, ζητούνται 300 υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων και βαθμίδων εκπαίδευσης.

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών.

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις: 

ΔΕΔΔΗΕ

Νοσοκομεία

Δήμοι