Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Αυτά είναι τα προσόντα για μόνιμο διορισμό στα ΚΕΠ

Δείτε από πού μπορείτε να κερδίσετε μόρια απλής εμπειρίας - Δεκτά όλα τα πτυχία και απολυτήρια

Σε σχετικά άμεσο χρόνο αναμένεται να εκδοθεί η προκήρυξη για την ενίσχυση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) με μόνιμο προσωπικό.

Για την ταχύτερη δημοσιοποίηση του διαγωνισμού η πολιτική ηγεσία δεν εκτιμάται ότι θα επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο προσχέδιο της προκήρυξης που προετοίμαζε η προηγούμενη κυβέρνηση.

Συνολικά, θα επιλεγούν 153 μόνιμοι υπάλληλοι, όλοι στην ειδικότητα Διεκπεραίωση Υποθέσεων Πολιτών (ΔΥΠ).

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις οφείλουν να καταγράψουν από τώρα τα κρίσιμα προσόντα που κάνουν την διαφορά και είναι απαραίτητα για την πρόσληψη.

Σημειώστε:

  • Σημαντικό: Γίνονται δεκτά όλα τα πτυχία και απολυτήρια για προσλήψεις στα ΚΕΠ
  • Γνώση χειρισμού Η/Υ σε βασικό επίπεδο
  • Γνώση ξένων γλωσσών (επιπρόσθετη μοριοδότηση για γνώση πέραν της μίας)
  • Εμπειρία. Προβλέπεται ειδική εμπειρία 15 μορίων ανά μήνα έως 60 μήνες και απλή εμπειρία (7 μόρια ανά μήνα έως 84 μήνες)
  • Πιστοποιημένη γνώσης γραφής braille ή της νοηματικής γλώσσας για την διεκδίκηση ορισμένων θέσεων

Όσοι επιλεγούν θα πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι απαραίτητη η 5ετή παραμονή στη θέση πρόσληψης.

Από ποια προϋπηρεσία τα μόρια της απλής εμπειρίας

Εν αναμονή της έκδοσης της προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποσπάσουν πολύτιμα μόρια απλής εμπειρίας, (7 μόρια ανά μήνα), εφόσον έχουν προϋπηρεσία σε: 

  • Εξυπηρέτηση πελατών
  • Ρεσεψιόν, υποδοχή
  • Γραμματειακή υποστήριξη
  • Τηλεφωνικό κέντρο

(-) Είναι σαφές ότι η ειδική εμπειρία (15 μόρια ανά μήνα) αφορά μόνο όσους έχουν κάνει συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε ΚΕΠ με την ειδικότητα ΔΥΠ.

Προσοχή: Θα πρέπει με απόλυτη ευκρίνεια να αναφέρεται (στη βεβαίωση προϋπηρεσίας, στη σύμβαση ή στους κωδικούς ΙΚΑ) το είδος της υπηρεσίας.