Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Αυτά είναι τα κριτήρια που εξασφαλίζουν διορισμό στην κατηγορία ΔΕ

Αναλυτικός πίνακας - Σε ποιές προκηρύξεις μπορείτε να κάνετε αίτηση

Συγκεκριμένα κριτήρια οφείλουν να πληρούν οι υποψήφιοι της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) για πρόσληψη σε φορείς του Δημοσίου, μέσω Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ). 

Αυτά είναι:

ΚριτήριαΜόρια
Βαθμός απολυτηρίουΒαθμός Χ 20
Γνώση ξένων γλωσσώναπό 30 έως 70
Χρόνος ανεργίαςέως 800
Πολύτεκνοι (από 4 παιδιά και πάνω)50 ανά τέκνο
Τρίτεκνοι40 ανά τέκνο
Μονογονεϊκές οικογένειες50 ανά τέκνο
Εμπειρία420(*
Αναπηρία (έως 50%)150
Αναπηρία (60% και πάνω)180

(*Η συνολική βαθμολογία στο κριτήριο της εμπειρίας ενδέχεται να διαφέρει από προκήρυξη σε προκήρυξη (ΣΟΧ).

Ανοίξτε τον προτεινόμενο ενεργό σύνδεσμο για να δείτε σε ποιες προκηρύξεις ΔΕ, ορισμένου χρόνου, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση: