Δημόσιο

Έρχεται "κύμα" προσλήψεων σε Βρεφονηπιακούς

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τις πρώτες προκηρύξεις - Προσόντα και ειδικότητες

"Κύμα" προσλήψεων έρχεται για την ενίσχυση των Παιδικών και Βρεφονηπαικών Σταθμών όλης της χώρας.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε, ήδη, τις δύο πρώτες προκηρύξεις σε Κρήτη και Χασλκιδική.

Από τις εγκρίσεις προκύπτει ότι το νέο προσωπικό θα εργαστεί έως 31 Ιουλίου 2020.

Τις αμέσως προσεχείς ημέρες -και για τον επόμενο (τουλάχιστον) ενάμιση μήνα- αναμένεται να εγκριθούν, σταδιακά, δεκάδες προκηρύξεις για την πρόσληψη συμβασιούχων στους Παιδικούς Σταθμούς.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας έως 11 μήνες. 

Η επιλογή θα γίνει με κριτήρια ΑΣΕΠ.

 

Θα ζητηθεί, κυρίως, προσωπικό των ειδικοτήτων:

 • ΠΕ Νηπιαγωγών
 • ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
 • ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων
 • ΔΕ Μαγείρων
 • ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό
 • ΥΕ Καθαριστριών

Δείτε τα προσόντα για τις σημαντικότερες ειδικότητες που θα ζητηθούν:

ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

 • Πτυχίο ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ ή Π.Σ.Ε
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)

ΔΕ Βρεφοκόμων

 • Απολυτήριο Λυκείου (ή ΙΕΚ ή ΤΕΕ)
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)

ΔΕ Μαγείρων

 • Δίπλωμα μαγειρικής τέχνης
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων

ΥΕ Εργατών καθαριότητας

 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού (για όσους αποφοίτησαν έως το 1980)
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων

Δικαιολογητικά (για όλες τις ειδικότητες)

 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (όταν πρόκειται για ΑμεΑ)