Δημόσιο

12 καθαρίστριες στην Κρήτη

Θα υπογραφούν οκτάμηνες συμβάσεις

Συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 έως 65 ετών
17/04/2018 | 11:23

Διαδικασία πρόσληψης 12 καθαριστριών, εκκινεί ο δήμος Χερσονήσου, στην Κρήτη.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε την σχετική προκήρυξη, η οποία αναμένεται να δημοσιοποιηθεί τις προσεχείς μέρες.

Η διάρκεια των συμβάσεων θα είναι οκτάμηνη και στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 έως 65 ετών.

Οι αιτήσεις αποστέλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς στην διεύθυνση του δήμου.

Σημειώστε για την ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα

«Συμπληρώστε την αίτηση», πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή