Δημόσιο

ΕΛ.ΑΣ: Αυτά είναι τα επτά κριτήρια για την πρόσληψη

Τι γίνεται στην περίπτωση της ισοβαθμίας

Με επτά κριτήρια, καθένα από τα οποία, αποδίδει κρίσιμα μόρια θα γίνει η επιλογή των νέων ειδικών φρουρών.

Αναμένεται πλέον η επίσημη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης στο ΦΕΚ για να ξεκινήσει και τυπικά η διαδικασία των προσλήψεων.

Τα βήματα είναι τα εξής:

 • Δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης στο ΦΕΚ
 • Έκδοση προκήρυξης
 • Δημοσίευσης προκήρυξης στο ΦΕΚ
 • Έναρξη διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών

Τα κριτήρια για την επιλογή των ειδικών φρουρών είναι τα εξής:

 1. Γενικός βαθμός Απολυτηρίου ή Πτυχίου Τ.Ε.Ε. (2ου κύκλου) ή ΕΠΑ.Λ.
 2. Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ως έφεδρων αξιωματικών ή σε ειδικές δυνάμεις ή ως Ε.Π.Υ. ή ως ΕΠ.ΟΠ. στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στην Προεδρική Φρουρά
 3. Επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας
 4. Κατοχή πτυχίου δημόσιου Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών». Τίτλοι σπουδών ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. έστω και αν χαρακτηρίζονται ισότιμοι δεν λαμβάνονται υπόψη
 5. Κατοχή άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου, μοτοσικλέτας ή αυτοκινήτου
 6. Τέκνο προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας που δολοφονήθηκε ή τραυματίσθηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού
 7. Γονέας ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας

Ισοβαθμία

Η συνολική βαθμολογία κάθε υποψηφίου πολλαπλασιάζεται επί το συντελεστή 100. Η βαθμολογία εξάγεται μέχρι χιλιοστού της μονάδας.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος που έχει το μεγαλύτερο βαθμό απολυτηρίου Λυκείου ή πτυχίου Τ.Ε.Ε. (Β’ κύκλου) ή ΕΠΑ.Λ.

Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται ο έγγαμος ή ο τελών εν διαστάσει ή χηρεία που έχει τα περισσότερα ανήλικα τέκνα και μεταξύ αυτών έχουν ίδιο αριθμό ανήλικων τέκνων, ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησης.