Δημόσιο - ΑΣΕΠ

3 εργάτες στην Λέσβο

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 20 Απριλίου

Οι συμβάεις θα είναι ολιγόμηνες
16/04/2018 | 12:49

Τρεις εργάτες προσλαμβάνονται από την Αναπτυξιακή Μονομετοχική ∆ημοτική Ανώνυμη Εταιρεία, στην Λέσβο.

Το προσωπικό μπορεί να υποβάλλει αιτήσεις μέχρι τις 20 Απριλίου, στην διεύθυνση της υπηρεσίας, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς.

Η διάρκεια των συμβάσειων θα είναι ολιγόμηνη, συνολικά δύο μηνών.

Βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες, πατώντας στο κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη»

?>