Δημόσιο

ΑΣΕΠ (5Κ/2019): Πλήρης οδηγός για μόνιμες προσλήψεις - Αιτήσεις, τώρα

Όλα τα ''μυστικά'' της προκήρυξης

Με τη νέα διαδικασία επεξεργασίας διαγωνισμών θα προσληφθούν οι μόνιμοι υπάλληλοι της υπό εξέλιξη προκήρυξης 5Κ/2019 του ΑΣΕΠ (υπ. Εθνικής Άμυνας).

Στη διαδικασία συμμετέχουν, τώρα, κάτοχοι 52 διαφορετικών πτυχίων και οι απόφοιτοι Λυκείου.

Σημειώστε:

  • Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου
  • Το ΑΣΕΠ – με την παραλαβή των ηλεκτρονικών αιτήσεων – δημιουργεί αμέσως πίνακα κατάταξης για όλους τους υποψηφίους με βάση τα όσα δήλωσαν στην αίτηση. Στην κορυφή αυτού του πίνακα είναι ο υποψήφιος με τα περισσότερα μόρια, τελευταίος αυτός με τα λιγότερα

Προσοχή: 

  1. Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά (περιλαμβάνει προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλέιται ο υποψήφιος), θα υποβληθεί, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική ανακοίνωση του ΑΣΕΠ
  2. Το ΑΣΕΠ τροποποίησε το σύστημα καταχώρησης, απλοποιώντας τη διαδικασία για όλες τις κατηγορίες εκπαίδευσης που συμμετέχουν στις προκηρύξεις. Η υποβολή θα πραγματοποιείται ξεχωριστά για ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ. Δώστε ιδιαίτερη βάση στην σωστή επιλογή της κατηγορίας κατά την έναρξη υποβολής

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει στις 31 Ιουλίου το μεσημέρι (14:00).

Αιτήσεις τώρα

Το workenter προτείνει ανεπιφύλακτα στους υποψηφίους τη χρήση της υπηρεσίας και του γραφείου weconsult για τη σωστή και χωρίς προβλήματα υποβολή της αίτησης.

Σημειώστε ότι: