Δημόσιο - ΑΣΕΠ

7 καθαρίστριες στην ΑΣΠΑΙΤΕ

Οι συμβάσεις θα διαρκέσουν 18 μήνες

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τις 26 Απριλίου
16/04/2018 | 11:05

Επτά καθαρίστριες, με συμβάσεις διάρκειας 18 μηνών, προσλαμβάνονται από την Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), στο Μαρούσι.

Για την πρόσληψη των υπαλλήλων, απαιτούνται τα ελάχιστα προσόντα.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στην διεύθυνση του φορέα, μέχρι τις 26 Απριλίου.

Υπολογίστε τα μόρια επιτυχίας σας, κάνοντας σύγκριση με την βάση προηγούμενων ετών.

Βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας.

«Συμπληρώστε την αίτηση», εφόσον ενδιαφέρεστε για κάποια από τις θέσεις, ή δείτε ολόκληρη την προκήρυξη πατώντας στις αντίστοιχες εφαρμογές του workenter

?>