Δημόσιο - ΑΣΕΠ

20 εργάτες στην Κοζάνη

Το προσωπικό θα κατανεμηθεί σε πέντε περιοχές

Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών έως τις 20 Απριλίου
16/04/2018 | 09:52

Διαδικασία πρόσληψης 20 εργατών, εκκινεί ο δήμος Κοζάνης.

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στην διεύθυνση του δήμου, μέχρι τις 20 Απριλίου.

Το νέο προσωπικό θα κατανεμηθεί σε πέντε δημοτικές ενότητες, για απασχόληση μέχρι πέντε ημερομίσθια το μήνα, ανά άτομο.

Βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό, επιδόματα και κατανομή θέσεων, ανά έδρα υπηρεσίας.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη εφαρμογή του workenter

?>