Δημόσιο - ΑΣΕΠ

13 θέσεις στον δήμο Πετρούπολης

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τις 20 Απριλίου - Θέσεις για αποφοίτους Γυμνασίου-Δημοτικού

Συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 έως 65 ετών
16/04/2018 | 09:33

Με 13 υπαλλήλους Γυμνασίου-Δημοτικού, ενισχύεται ο Δήμος Πετρούπολης.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στην διεύθυνση του δήμου, μέχρι τις 20 Απριλίου.

Θα προσληφθούν ΥΕ βοηθών (11 θέσεις) και ΥΕ κινηματογραφιστών (2).

Το βοηθητικό προσωπικό θα κατανεμηθεί σε διαφορετικές έδρες υπηρεσίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα απασχοληθούν με ολιγόμηνες συμβάσεις.

Βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό, επιδόματα και κατανομή θέσεων (για το βοηθητικό προσωπικό).

«Ολόκληρη η προκήρυξη» πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή του workenter

?>