Δημόσιο

31 συμβάσεις στην Κέρκυρα

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 17 Ιουλίου

Με 31 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο δήμος Κέρκυρας.

Θα προσληφθεί προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων και βαθμίδων εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόεμνοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως τις 17 Ιουλίου.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη.