Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 633 αιτήσεις για τις 4ΕΑ και 5ΕΑ/2019 προκηρύξεις

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής

Τα επίσημα στοιχεία με το πλήθος των αιτήσεων και την κατανομή των προτιμήσεων για τις προκηρύξεις 4ΕΑ/2019 και 5ΕΑ/2019, δημοσιοποίησε το ΑΣΕΠ.

Ειδικότερα:

- Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της προκήρυξης 4ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ, η οποία αφορά τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, υποβλήθηκαν συνολικά 587 αιτήσεις.

- Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της προκήρυξης 5ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ, η οποία αφορά τη  διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υποβλήθηκαν συνολικά 46 αιτήσεις.

Ανακοίνωση 4ΕΑ/2019

Ανακοίνωση 5ΕΑ/2019