Δημόσιο

7 θέσεις στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 19 Ιουλίου

Την πρόσληψη επτά υπαλλήλων προωθεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

  • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (διαμορφωτές οδών γαιών και διάνοιξης χανδάκων και ορυγμάτων παντός τύπου - γκρέϊντερ) 3 (θέσεις)
  • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (φορτωτικά μηχανήματα τύπου JCB) 2 
  • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (προωθητήρες γαιών παντός τύπου και συστήματος λειτουργίας - μπολτόζες) 2 (θέσεις)

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει ολιγόμηνη σύμβαση εργασίας.

Πατήστε το κουμπί «Δελιτε το έγγραφο» και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη.