Δημόσιο - ΑΣΕΠ

6 θέσεις στον δήμο Σαρωνικού

Υποβολή αιτήσεων μέχρι 20 Απριλίου - Προσλαμβάνονται απόφοιτοι Υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Οι συμβάσεις θα είναι ολιγόμηνες
13/04/2018 | 12:23

Με έξι υπαλλήλους, απόφοιτους Υποχρεωτικής εκπαίδευσης, θα ενισχυθεί η Ανώνυμη ∆ηµοτική Μονοµετοχική Κατασκευαστική Εταιρεία Σαρωνικού.

Οι θέσεις που ζητούνται είναι βοηθοί μαγείρων (2 θέσεις) και βοηθοί σερβιτόρων (4).

Θα υπογραφούν ολιγόμηνες συμβάσεις εργασίας.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση του δήμου, έως τις 20 Απριλίου.

Βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα των ειδικοτήτων.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη του δήμου, πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή