Δημόσιο

8 προσλήψεις στον δήμο Πάρου

Συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών

Την πρόσληψη οκτώ ναυαγοσωστών προωθεί ο δήμος Πάρου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως τις 12 Ιουλίου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει ολιγόμηνη σύμβαση εργασίας.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη.