Δημόσιο

5 προσλήψεις στον δήμο Σαρωνικού

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 16 Ιουλίου

Την πρόσληψη πέντε υπαλλήλων προωθεί ο δήμος Σαρωνικού.

Συγκεκριμένα, ζητούνται:

  • ΥΕ Βοηθών Σερβιτόρων (3 θέσεις)
  • ΥΕ Βοηθών Μαγείρων  (2 θέσεις)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους 16 Ιουλίου

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει ολιγόμηνη σύμβαση εργασίας.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη.