Δημόσιο

20 θέσεις στην δήμο Αμφίκλειας - Ελάτειας

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα

Την πρόσληψη 20 εργατών πυροπροστασίας προωθεί ο δήμος Αμφίκλειας - Ελάτειας.

Οι ενδιαφερόεμνοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως τις 19 Ιουλίου

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει ολιγόμηνη σύμβαση εργασίας.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη.