Δημόσιο

12 προσλήψεις στο Ναύπλιο

Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα

Την πρόσληψη 12 εργατών γενικών καθηκόντων προωθεί ο δήμος Ναυπλιέων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως τις 15 Ιουλίου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει ολιγόμηνη σύμβαση εργασίας.

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη.