Δημόσιο - ΑΣΕΠ

3 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς

Προσλαμβάνονται φύλακες Πληροφόρησης

Συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 έως 65 ετών
13/04/2018 | 10:23

Τρεις φύλακες Πληροφόρησης, με συμβάσεις επτά μηνών, προσλαμβάνονται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς.

Θα απασχοληθούν υπάλληλοι των ειδικοτήτων ΔΕ ημερησίων φυλάκων Πληροφόρησης (2 θέσεις) και ΔΕ νυχτοφύλακες Πληροφόρησης (1).

Επισημαίνεται η καλή γνώση ξένων γλωσσών για τους ημερήσιους φύλακες.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση ης υπηρεσίας.

Βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό, και επιδόματα.

Διαβάστε «ολόκληρη την προκήρυξη», πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή