Δημόσιο - ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ 3Κ/2018: Διορίζονται οι επιτυχόντες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά - Σε πλήρη εξέλιξη η διαδικασία

Επείγουσα εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών ενεργοποιεί, τώρα, την διαδικασία πρόσληψης των 8.166 επιτυχόντων στους δήμους όλης της χώρας.

Η υπουργική εγκύκλιος αναφέρει με σαφήνεια τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πρόσληψη των διοριστέων της 3Κ/2018.

Οι επιτυχόντες, προκειμένου να διοριστούν, θα πρέπει να καταθέσουν στο φορέα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στην προκήρυξη (σελ. 329, Κεφάλαιο Ε "Διορισμός Πρόσληψη").

Όπως αναφέρει η εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ., "τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τους υποψήφιους μπορεί να είναι πρόσφατης έκδοσης". 

Σημαντικό: "Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι για διορισμό δεν διαθέτουν αντίγραφα των δικαιολογητικών που κατέθεσαν στο ΑΣΕΠ (βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, βεβαίωση ανεργίας, βεβαίωση εμπειρίας κτλ) ομοίως πρέπει να τα αναζητήσουν οι ίδιοι από τους φορείς έκδοσης αυτών και εν συνεχεία να τα καταθέσουν στο φορέα που πρόκειται να διοριστούν".

e-πρόσληψη

Το υπουργείο Εσωτερικών δημιούργησε ειδική πλατφρόμα για τους φορείς υποδοχής, προκειμένου αυτοί να αντλούν "αυτοματοποιημένα", με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα, τα στοιχεία των διοριστέων. 

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε την εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών.

Διαβάστε επίσης: