Δημόσιο

12 συμβάσεις στον δήμο Κρωπίας

Συμμετέχουν υποψήφιο ηλικίας 18 - 65 ετών

Την πρόσληψη 12 υπαλλήλων προωθεί ο δήμος Κρωπίας.

Συγκεκριμένα, ζητούνται:

  • ∆Ε Οδηγών Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας (3 θέσεις)
  • ΥΕ Εργατών Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας (9 θέσεις)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως τις 8 Ιουλίου.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη.