Δημόσιο - ΑΣΕΠ

ΕΥΔΑΠ: Αποτελέσματα για 250 νέες προσλήψεις

Υποβλήθηκαν 4.032‬ αιτήσεις για το πρόγραμμα

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για 250 προσλήψεις πτυχιούχων - οκτώ διαφορετικών κλάδων - στην Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ Α.Ε.).

O αριθμός των αιτήσεων των ενδιαφερομένων υπερέβη τον αριθμό θέσεων για κάθε κατηγορία γνωστικού αντικειμένου, επομένως θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η ΕΥΔΑΠ, στο πλαίσιο της εταιρικής υπευθυνότητας και κοινωνικής πολιτικής, θα απασχολήσει κατά τους θερινούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2019 250 φοιτητές (προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς), με σκοπό την απόκτηση γνώσεων και εργασιακής εμπειρίας σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας, ως εξής:

  • Τεχνικές Ειδικότητες : 80 φοιτητές/τριες (Μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων: Πολιτικοί, Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι, Χημικοί, Ηλεκτρονικοί, Αρχιτέκτονες, Τοπογράφοι και άλλες συναφείς ειδικότητες)
  • Θετικών Επιστημών : 20 φοιτητές/τριες (Χημικοί, Βιολόγοι, Στατιστικοί, Γεωλόγοι, Περιβάλλοντος, Γεωγράφοι και άλλες συναφείς ειδικότητες)
  • Οικονομικών Επιστημών: 20 φοιτητές/τριες (Marketing, Εφοδιαστικής Αλυσίδας και άλλες συναφείς ειδικότητες)
  • Διοικητικών Επιστημών : 53 φοιτητές/τριες (Διοίκηση Επιχ/σεων, Δημόσια Διοίκηση, Πολιτικών Επιστημών και άλλες συναφείς ειδικότητες)
  • Πληροφορικής : 25 φοιτητές/τριες
  • Νομικών Επιστημών: 7 φοιτητές/τριες
  • Επιστημών Υγείας : 5 φοιτητές/τριες
  • Θεωρητικών Επιστημών & Λοιπών Επιστημών: 40 φοιτητές/τριες (Κοινωνικών Επιστημών, Μ.Μ.Ε., Βιβλιοθηκονομίας και άλλες ειδικότητες που δεν υπάγονται στις ανωτέρω 7 ειδικότητες)

Οι φοιτητές που θα επιλεγούν θα ειδοποιηθούν από την Υπηρεσία Προσωπικού για τις ημερομηνίες προσέλευσης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προσκομίζοντας απαραίτητα πρόσφατη βεβαίωση  σπουδών (τελευταίου διμήνου) από τη Σχολή της φοίτησής τους.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να δείτε τους πίνακες με τα αποτελέσματα (αρ. λαχνού/αίτησης).