Δημόσιο

11 συμβάσεις στον δήμο Πάρου

Συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 45 ετών

Την πρόσληψη 11 ναυαγοσωστών προωθεί ο δήμος Πάρου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως τις 28 Ιουνίου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 4μηνη σύμβαση εργασίας.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη.