Δημόσιο

Καλαμάτα: 27 νέες προσλήψεις με έγκριση ΑΣΕΠ

Η Ανεξάρτητη Αρχή ενέκρινε θέσεις για υπαλλήλους 6 ειδικοτήτων

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι 18 έως 65 ετών
25/06/2019 | 10:56

Διαδικασία πρόσληψης 27 νέων υπαλλήλων - μέσω ΑΣΕΠ - θέτει σε εφαρμογή ο δήμος Καλαμάτας.

Η Ανεξάρτητη Αρχή, την Δευτέρα 24 Ιουνίου, ενέκρινε θέσεις για υπαλλήλους έξι ειδικοτήτων:

  • ΔΕ Οδηγών (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) - 4 θέσεις
  • ΔΕ Οδηγών (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) - 4 θέσεις
  • ΔΕ Χειριστή γερανοφόρου - 1 θέση
  • ΔΕ Χειριστή σάρωθρου - 1 θέση
  • ΔΕ Χειριστή φορτωτή - 1 θέση
  • ΥΕ Εργατών καθαριότητας - 16 θέσεις

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει ολιγόμηνες συμβάσεις απασχόλησης (4 μηνών).

Πλέον, αναμένεται η έκδοση σχετικής ανακοίνωσης από τον δήμος και η ανακοίνωση προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών.