Δημόσιο

20 συμβάσεις στο Μουζάκι

Προσλαμβάνεται εργατικό προσωπικό

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τις 17 Απριλίου
12/04/2018 | 11:38

Με προσλήψεις 20 εργατών, κινείται ο δήμος Μουζακίου, στην Καρδίτσα.

Το νέο προσωπικό θα απασχοληθεί μέχρι πέντε ημερομίσθια το μήνα, ανά άτομο.

Για τις θέσεις δεν απαιτούνται τα τυπικά προσόντα πρόσληψης.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στην διεύθυνση του δήμου, μέχρι τις 17 Απριλίου.

Βρείτε προσόντα, δικαιολγητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη, κλικάροντας στην αντίστοιχη εφαρμογή