Δημόσιο - ΑΣΕΠ

10 συμβάσεις στην Σκόπελο

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 19 Απριλίου

Στον διορισμό προτάσσονται υποψήφιοι που θα δηλώσουν εντοπιότητα
12/04/2018 | 10:15

Διαδικασία πρόσληψης 10 υπαλλήλων για θέσεις δύο ειδικοτήτων πραγματοποιεί ο δήμος Σκοπέλου, στην Μαγνησία.

Θα προσληφθούν ΔΕ οδηγοί απορριμματοφόρων (3 θέσεις) και ΥΕ εργάτες καθαριότητας (7), με ολιγόμηνες συμβάσεις.

Στον διαγωνισμό διορίζονται υποψήφιοι που θα δηλώσουν εντοπιότητα.

Σημειώνεται ότι για την ειδικότητα των οδηγών απαιτείται η κατοχή επαγγελματικής άδειας οδήγησης Γ’ κατηγορίας, σε ισχύ, και πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας (ΠΕΙ).

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στην διεύθυνση Του δήμου, μέχρι τις 19 Απριλίου.

Βρείτε για τις ειδικότητες προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Διαβάστε «ολόκληρη την προκήρυξη», πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή

?>