Δημόσιο

Πυροσβεστική: Νέα δεδομένα για τις 962 θέσεις - Πότε η υποβολή (PDF)

Ολόκληρη η εγκύκλιος

Τροποποιείται η προθεσμία υποβολής των δελτίων υγειονομικής εξέτασης από τους υποψήφιους για τις 962 θέσεις στην Πυροσβεστική.

Λόγω της υφιστάμενης απεργίας των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων από 10-06-2019, τροποποιείται η ημερομηνία προσκόμισης του συμπληρωμένου Δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης από τους υποψηφίους στην Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών του οικείου Νομού, από 14-06-2019 ημέρα Παρασκευή σε 20-06-2019 ημέρα Πέμπτη.

Οι υποψήφιοι, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, θα ενημερωθούν τηλεφωνικά από τις Επιτροπές Πρόσληψης.

Το Πυροσβεστικό Σώμα έχει ήδη δημοσιεύσει τους τελικούς πίνακες μετά και τα αποτελέσματα των κληρώσεων των ισοβαθμούντων υποψηφίων. Διαβάστε: Πυροσβεστική: Οριστικά αποτελέσματα για 962 θέσεις - Πίνακας εξετάσεων (PDF)

Οι υποψήφιοι θα προσκομίσουν στην έδρα της κάθε ΔΙ.Π.Υ.Ν., στην οποία υπάγεται διοικητικά η Υπηρεσία, που υπέβαλαν την αίτησή τους, συμπληρωμένο το έντυπο, στην Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών του οικείου Νομού, που είναι αρμόδια για τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους και η οποία θα αποφασίσει για την καταλληλότητα ή μη αυτών.