Δημόσιο

Το ΑΣΕΠ απαντά σε υποψηφίους της 3Κ/2018

Πώς θα αξιοποιήσετε την επιστολή της Ανεξάρτητης Αρχής - Πώς συνδέεται με την Αίτηση Θεραπείας

Ειλημμένη είναι η απόφαση του ΑΣΕΠ να αποστείλει σε υποψηφίους της 3Κ/2018 επιστολές με τις οποίες θα εξηγεί τις μεταβολές στα μόρια των συμμετεχόντων.

Αποδέκτες της εποστολής θα είναι εκείνοι οι υποψήφιοι που είδαν στον οριστικό πίνακα διοριστέων να μειώνεται η βαθμολογία τους "έστω και κατά ένα μόριο".

Η επιστολή -ουσιαστικά- θα αποσταλεί σε: 

  • 6.365 υποψηφίους που έκαναν ένσταση στους προσωρινούς πίνακες
  • 8.166 προσωρινά διοριστέους
  • Υποψηφίους που είδαν τη βαθμολογία τους να μειώνεται (μεταβολές - λάθη)

Η επιστολή αυτή θα είναι στην πραγματικότητα η απόφαση των Συμβούλων του ΑΣΕΠ που προέκυψε από τον έλεγχο της αίτησης κάθε υποψηφίου και διαβιβάστηκε στη Μηχανοργάνωση προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίες αλλαγές στον πίνακα διοριστέων.

Η ίδια επιστολή μπορεί να αποτελέσει τη "βάση" πάνω στην οποία οι υποψήφιοι θα μπορούν να υποβάλουν και να τεκμηριώσουν την Αίτηση Θεραπείας

Στελέχη του ΑΣΕΠ τόνιζαν στο workenter ότι η συγκεκριμένη αίτηση δεν θα πρέπει να είναι γενική και αόριστη, αλλά να είναι επί συγκεκριμένου αντικειμένου που θέτει η απόφαση των Συμβούλων. 

Σημειώστε την άποψή μας για το θέμα: 

  • Η Αίτηση Θεραπείας είναι απρόθεσμη και δεν απαιτεί παράβολο. Ωστόσο έχει νομικό κόστος που θα πρέπει να προσμετρηθεί
  • Η απόφαση επί της Αίτησης Θεραπείας είναι συχνά χρονοβόρα και αποτελεσματική μόνο στην περίπτωση που τεκμηριωθεί σωστά
  • Η Αίτηση Θεραπείας σε περίπτωση δικαίωσης δεν σημαίνει αυτόματα διορισμό, αλλά επιστροφή των μορίων που αφαιρέθηκαν στην διαδικασία των μεταβολών

Διαβάστε επίσης: ΑΣΕΠ: Όλοι οι αριθμοί της 3Κ (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ)