Δημόσιο

6 υδρονομείς στον δήμο Αλιάρτου - Θεσπιέων

Η προθεσμία για τις αιτήσεις ολοκληρώνεται στις 23 Απριλίου

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι ηλίκιας 23 έως 60 ετών
11/04/2018 | 11:18

Την πρόσληψη έξι υδρονομέων, πραγματοποιεί ο δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων, στην Βοιωτία.

Οι νέοι υπάλληλοι θα κατανεμηθούν σε τρία αρδευτικά διαμερίσματα.

Δυνατότητα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν υποψήφιοι ηλικίας 23 έως 60 ετών.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στην διεύθυνση του δήμου, μέχρι τις 23 Απριλίου.

Σύμφωνα με το Δημοτικό Συμβούλιο της περιοχής, η αρδευτική περίοδος ορίστηκε από την 1η Μαϊου έως τις 31 Αυγούστου.

Βρείτε για την ειδικότητα προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό, επιδόματα και κατανομή θέσεων, ανά αρδευτικό διαμέρισμα.

Διαβάστε «ολόκληρη την προκήρυξη», πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή