Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Κριτήρια, προσόντα για 10.500 μόνιμες προσλήψεις στα σχολεία

Πότε και πώς οι διορισμοί - Η ειδική μοριοδότηση που ''χαρίζει'' προβάδισμα

Στο ΑΣΕΠ βρίσκεται η διεργασία κατάρτισης της νέας προκήρυξης για την πρόσληψη 10.500 μονίμων εκπαιδευτικών. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εγκριτική απόφαση που απέστειλε το υπουργείο Παιδείας στην Ανεξάρτητη Αρχή, περιλαμβάνει όλα τα κριτήρια και την διαδικασία για τους μόνιμους διορισμούς.

Σημειώστε:

 • Όπως ορίζει η διαδικασία, οι υποψήφιοι θα αποστείλουν αίτηση (ηλεκτρονικά) στο ΑΣΕΠ αλλά και φυσικό φάκελο με τα δικαιολογητικά τους στις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (Πρωτοβάθμιες, Δευτεροβάθμιες ή Περιφερειακές)
 • Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ειδικής μοριοδότησης, για την οποία το υπ. Παιδείας έχει δώσει στη δημοσιότητα ένα ειδικό ''πλέγμα'' ιδιαίτερων χαρακτηριστικών. Συγκεκριμένα:
 1. Μέσα στο χρονικό διάστημα των προσλήψεων θα εξακολουθούν να διορίζονται αναπληρωτές ενώ το σύστημα θα είναι ενιαίο τόσο για μόνιμους όσο και για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς
 2. Η προϋπηρεσία θα μοριοδοτείται μέχρι τους 120 μήνες
 3. Πρόκειται να δημιουργηθεί πλαίσιο για να αναγνωριστούν οι δυνατότητες σε ακαδημαϊκά προσόντα σε νέους πτυχιούχους, ενώ θα υπάρχει και ειδικός πίνακας που θα αφορά τα κοινωνικά κριτήρια
 4. Θα ισχύσει ένα ενιαίο σύστημα μοριοδότησης και κατάταξης, τόσο για τους μόνιμους διορισμούς όσο κι για τις προσλήψεις αναπληρωτών, όπου χρειάζεται

Ακαδημαϊκά προσόντα

 • Διδακτορικό δίπλωμα: 40 μονάδες
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 1 τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους: 20 μονάδες
 • Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 1 τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους: 7 μονάδες
 • Δεύτερο πτυχίο: 16 μονάδες
 • Ο βαθμός του πτυχίου έως 21 μονάδες και ως εξής: για πτυχία με χαρακτηρισμό «Καλώς» 7 μονάδες, με χαρακτηρισμό «Λίαν Καλώς»14 μονάδες και με χαρακτηρισμό «'Αριστα» 21 μονάδες
 • Γνώση 1 ξένης γλώσσας: 'Αριστη γνώση: 8 μονάδες, πολύ καλή γνώση: 6 μονάδες, καλή γνώση: 4 μονάδες
 • Σε περίπτωση κατοχής περισσοτέρων τίτλων μοριοδοτείται μόνο ο ανώτερος
 • Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή Α΄ επιπέδου (ενότητες Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου): μονάδες
 • Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από Α.Ε.Ι διάρκειας τουλάχιστον 300 ωρών: 4 μονάδες

Οι εκπαιδευτικοί θα καλύψουν κενά στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η κατανομή έχει ως εξής: 5.250 εκπαιδευτικοί θα προσληφθούν για το σχολικό έτος 2020 - 2021 και 5.250 εκπαιδευτικοί για το σχολικό έτος 2021 - 2022.

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε την επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας.