Δημόσιο

Νέες θέσεις στην Περιφέρεια Κρήτης

Αιτήσεις και δικαιολογητικά συμμετοχής

29/05/2019 | 14:01

Στην πρόσληψη 11 υπαλλήλων κινείται η Περιφέρεια Κρήτης.

Προσλαμβάνεται εργατικό προσωπικό για την κάλυψη παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν απλή αίτηση, μαζί με όλα τα αναφερόμενα στην προκήρυξη δικαιολογητικά στην διεύθυνση: Περιφέρεια Κρήτης, Διεύθυνση Διοίκησης, Πλ. Ελευθερίας, Τ.Κ. 712 01Ηράκλειο, Τμήμα Προσωπικού (υπόψη κ. Νεονάκη Χαριστής). Επικοινωνία: 2813 400 366

Πατήστε στο κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση.