Δημόσιο

Αιτήσεις για θέσεις σε Πυροσβεστική και Αστυνομία

Δείτε τα κριτήρια και τα προσόντα συμμετοχής - Ειδικές επισημάνσεις

28/05/2019 | 13:12

Εκδόθηκαν οι προκηρύξεις για την εισαγωγή υποψηφίων στις Σχολές της Πυροσβεστικής και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η διαδικασία συμμετοχής στους διαγωνισμούς θα πραγματοποιηθεί με το σύστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να επιλεγούν πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια εισδοχής– τα οποία καθορίζονται αναλυτικά σε κάθε προκήρυξη – καθώς και να έχουν στην κατοχή τους όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για να συμμετάσχουν στις εξετάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι οι επιτυχόντες θα εισαχθούν σε:

  • Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της ΕΛ.ΑΣ. και
  • Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Οι προθεσμίες για την υποβολή των αιτήσεων και δικαιολογητικών, ξεχωριστά για κάθε διαγωνισμό, έχουν ως εξής:

  • Πυροσβεστική: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν ηλεκτρονική αίτηση από την Τρίτη 18 Ιουνίου μέχρι και την Τρίτη 25 Ιουνίου (συμπεριλαμβανομένου και του Σαββατοκύριακου) στην ειδική πλατφόρμα του www.fireservice.gr. Οι συμμετέχοντες πρέπει να δώσουν προσοχή στην ειδική επισήμανση που αναφέρει η προκήρυξη.

  • Αστυνομία: Για τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής των προκαταρκτικών εξετάσεων και για το πρόγραμμα εξέτασης, οι υποψήφιοι/ες θα ενημερώνονται με δική τους ευθύνη από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας www.hellenicpolice.gr ή www.astynomia.gr και από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας και τα Αστυνομικά Τμήματα, όταν εκδοθεί. Οι αιτήσεις των συμμετεχόντων υποβάλλονται μέχρι την Τετάρτη 5 Ιουνίου. Οι υποψήφιοι πρέπει να δώσουν έμφαση στην ειδική επισήμανση της προκήρυξης.

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις πατώντας στους παρακάτω ενεργούς συνδέσμους (μαζί και οι αιτήσεις):