Δημόσιο

Πυροσβεστική: Αντίστροφη μέτρηση για την υποβολή ενστάσεων (962 θέσεις)

Ολόκληρη η διαδικασία - Προθεσμίες

Ολοκληρώνεται, εντός της εβδομάδας, η διαδικασία υποβολής ενστάσεων για τα προσωρινά αποτελέσματα πρόσληψης 962 νέων υπαλλήλων στην Πυροσβεστική.

Οι υποψήφιοι δύνανται να ασκήσουν ένσταση κατά των αναρτημένων προσωρινών πινάκων επιτυχόντων, ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων έως και την Πέμπτη (30/5), στις 15.00.

Οι υποψήφιοι αυτοπροσώπως δύνανται να καταθέσουν τις ενστάσεις μόνο στην Επιτροπή Ενστάσεων της Περιφέρειας στην οποία υπάγεται διοικητικά η Υπηρεσία, που υπέβαλαν την αίτησή τους.

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τις διευθύνσεις των Επιτροπών Ενστάσεων.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να δείτε τους πίνακες με τα αποτελέσματα.