Δημόσιο - ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ - Ειδική Αγωγή: Από σήμερα (27/5) η κατάθεση δικαιολογητικών (ΈΓΓΡΑΦΑ)

Αφορά τις προκηρύξεις 4ΕΑ και 5ΕΑ/2019 - Αξιοποιήστε τα αρχεία των αιτήσεων

Αρχίζει από σήμερα Δευτέρα (27/5) η διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών για τις προκηρύξεις 4ΕΑ και 5ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ.

Το υπουργείο Παιδείας καλεί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς (κλάδων ΤΕ01, ΤΕ02, ΤΕ16, ΔΕ01 και ΔΕ02) Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) να υποβάλλουν δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα που επικαλούνται για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας στους αξιολογικούς πίνακες (Β΄ και Επικουρικό) Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης.

Η υποβολή δικαιολογητικών ολοκληρώνεται την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019.

Τα δικαιολογητικά επισυνάπτονται στην ειδική έντυπη αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών, την οποία συμπληρώνει ο υποψήφιος (αναρτάται σε επεξεργάσιμη μορφή *.docx), και κατατίθενται αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, σε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να κατεβάσετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα.

?>