Δημόσιο - ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ - Ειδική Αγωγή: Η κατάταξη για τους υποψηφίους της 3ΕΑ/2019

Πόσες αιτήσεις υποβλήθηκαν - Επίσημα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής (ΠΙΝΑΚΕΣ)

Επίσημα στοιχεία για την προκήρυξη 3ΕΑ/2019 δημοσιοποίησε το ΑΣΕΠ.

Ο διαγωνισμός αφορά την διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), κατηγορίας ΠΕ.

Σημειώστε:

Υυποβλήθηκαν συνολικά 28.097 αιτήσεις. 

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 29.711.

Για να δείτε τις προτιμήσεις των υποψηφίων ανά κλάδο και ειδικότητα, πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» (πίνακες ΑΣΕΠ).

?>