Δημόσιο

3 εποχικοί στα Τρίκαλα

Η προκήρυξη προβλέπει ολιγόμηνη απασχόληση

Η υποβολή των αιτήσεων ισχύει μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου

Την πρόσληψη τριών υπαλλήλων προωθεί ο δήμος Πύλης, στα Τρίκαλα.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν όλοι οι υποψήφιοι ηλικίας 18 – 65 ετών.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, τα προσόντα, τα δικαιολογητικά, τον πρώτο μισθό και τα επιδόματα.

Πατήστε το κουμπί «Υπολογίστε τα μόριά σας» και μετρήστε τις πιθανότητές επιτυχίας σας.