Δημόσιο

19 προσλήψεις στον δήμο Παλλήνης

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 4 Ιουνίου

Την πρόσληψη 19 υπαλλήλων προωθεί ο δήμος Παλλήνης.

Συγκεκριμένα, ζητούνται:

  • ΔΕ Οδηγών Γ΄ κατηγορίας (4 θέσεις)
  • ΥΕ Εργατών πυρασφάλειας (15 θέσεις)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως τις 4 Ιουνίου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει ολιγόμηνη σύμβαση εργασίας.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη.