Δημόσιο

ΑΣΕΠ - Ειδική Αγωγή: Αιτήσεις, τώρα, για 8 + 1 ειδικότητες (ΜΟΝΙΜΟΙ)

Ολόκληρες οι ανακοινώσεις της Ανεξάρτητης Αρχής

Ξεκίνησε σήμερα Τρίτη (21/5) η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην προκήρυξη 2ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ.

Αφορά μόνιμες προσλήψεις για 8 + 1 κλάδους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). 

Σημειώστε:

  • Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει στις 5 Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00
  • Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια/ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, για τον διορισμό τους ως μονίμων ή/και την πρόσληψή τους ως προσωρινών αναπληρωτών ή ωρομίσθιων εκπαιδευτικών,  υποβάλλονται σε οποιαδήποτε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης μέχρι και την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019

1) Ολόκληρη η ανακοίνωση για την προκήρυξη 1ΕΑ/2019

2) Ολόκληρη η ανακοίνωση για την προκήρυξη 2ΕΑ/2019