Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Τα κριτήρια για την πρόσληψη 251 μονίμων (ΕΑΠ)

Το workenter παρουσιάζει κατά ειδικότητα τα προσόντα που «ανοίγουν» την πόρτα του διορισμού

Με συγκεκριμένα κριτήρια που περιλαμβάνονται στην λίστα του ΑΣΕΠ, θα επιλεγούν οι 251 μόνιμοι στο Ελληνικό Aνοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ).

Σημειώστε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για καθεμία από τις 18 ειδικότητες:

ΠΕ Διοικητικών

 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ
 • Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας
 • Τυχόν μεταπτυχιακά (έξτρα μόρια)
 • Βεβαίωση εμπειρίας (έξτρα μόρια)
 • Εκτυπωμένη μορφή ηλεκτρονικής αίτησης
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Παράβολο 3€

ΠΕ Πληροφορικής

 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Τυχόν μεταπτυχιακά (έξτρα μόρια)
 • Βεβαίωση εμπειρίας (έξτρα μόρια)
 • Εκτυπωμένη μορφή ηλεκτρονικής αίτησης
 • φωτοτυπία ταυτότητας
 • Παράβολο 3€

ΠΕ Οικονομικού

 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Επαγγελματική Ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού
 • Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ
 • Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας
 • Τυχόν μεταπτυχιακά (έξτρα μόρια)
 • Βεβαίωση εμπειρίας (έξτρα μόρια)
 • Εκτυπωμένη μορφή ηλεκτρονικής αίτησης
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Παράβολο 3€

ΠΕ Ψυχολόγων

 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ
 • Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας
 • Τυχόν μεταπτυχιακά (έξτρα μόρια)
 • Βεβαίωση εμπειρίας (έξτρα μόρια)
 • Εκτυπωμένη μορφή ηλεκτρονικής αίτησης
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Παράβολο 3€

ΤΕ Διοικητικού

 • Πτυχίο ΤΕΙ
 • Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ
 • Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας
 • Τυχόν μεταπτυχιακά (έξτρα μόρια)
 • Βεβαίωση εμπειρίας (έξτρα μόρια)
 • Εκτυπωμένη μορφή ηλεκτρονικής αίτησης
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Παράβολο 3€

ΤΕ Πληροφορικής

 • Πτυχίο ΤΕΙ
 • Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας
 • Τυχόν μεταπτυχιακά (έξτρα μόρια)
 • Βεβαίωση εμπειρίας (έξτρα μόρια)
 • Εκτυπωμένη μορφή ηλεκτρονικής αίτησης
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Παράβολο 3€

ΔΕ Διοικητικού

 • Απολυτήριο Λυκείου ή ΙΕΚ ή ΤΕΕ
 • Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ
 • Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας
 • Βεβαίωση εμπειρίας (έξτρα μόρια)
 • εκτυπωμένη μορφή ηλεκτρονικής αίτησης
 • φωτοτυπία ταυτότητας
 • Παράβολο 3€

ΥΕ Γενικών καθηκόντων

 • Απολυτήριο Δημοτικού ή Γυμνασίου ή Κατώτερης Τεχνικής Σχολής
 • Πιστοποιητικό οικ. κατάστασης
 • Εκτυπωμένη μορφή ηλεκτρονικής αίτησης
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ για ανεργία
 • Βεβαίωση εμπειρίας
 • Παράβολο 3€

Θα προσληφθεί, επίσης, προσωπικό των εξής ειδικοτήτων:

 • ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων
 • ΠΕ Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων
 • ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών – Μηχανικών Η/Υ
 • ΠΕ Μηχανικών
 • ΠΕ Μαθηματικών
 • ΠΕ Νομικών/Πολιτικών Επιστημών
 • ΠΕ Ιατρών
 • ΤΕ Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων
 • ΔΕ Τεχνικών
 • ΔΕ Κλητήρων/Γενικών καθηκόντων

Διαβάστε ακόμη: «ΑΣΕΠ: «Πράσινο φως» για 251 μονίμους στο ΕΑΠ (18 ειδικότητες)»