Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Όλα τα ''μυστικά'' για την πρόσληψη 757 στους δήμους

Οι σωστές δηλώσεις προσόντων και κριτηρίων κρίνουν τον διορισμό

Ο καλύτερος υποψήφιος είναι ο «διαβασμένος» υποψήφιος

Προβάδισμα στον διορισμό δίνει η σωστή χρήση των δικαιολογητικών, στην διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης για την επερχόμενη προκήρυξη της ''μικρής'' 3Κ (757 προσλήψεις στους δήμους).

Η λανθασμένη αξιοποίηση του ''φακέλου'' του κάθε υποψηφίου μπορεί να επιφέρει έως και τον αποκλεισμό. Σημειώστε, ότι οι τίτλοι σπουδών, η έλλειψη παραβόλου και των απαραίτητων πρόσθετων προσόντων, οδηγούν – σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΣΕΠ – τον υποψήφιο εκτός διαδικασίας επιλογής.

Το ρεπορτάζ του workenter καταγράφει τα 9 σημαντικότερα ''σημεία'' της επερχόμενης προκήρυξης έτσι ώστε να είστε σωστά προετοιμασμένοι έως και την έκδοση του διαγωνισμού.  

Σημειώστε όλα τα δεδομένα που πρόκειται να κρίνουν τον διορισμό:

Ειδική εμπειρία: Για τους υποψηφίους ''μετράει'' η σωστή χρήση του έξτρα μπόνους των 17 μορίων, ειδικά για την κατηγορία ΥΕ. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων καθαριότητας οφείλουν να ορίζουν ότι η εμπειρία αποκτήθηκε μόνο για δουλειά σε υπηρεσίες καθαριότητας εξωτερικών χώρων. Βεβαιώσεις που αφορούν σε εμπειρία ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου σε δήμους δεν θα ληφθούν υπόψη ως ειδική εμπειρία από το ΑΣΕΠ.

Τίτλοι σπουδών: Η σωστή χρήση των τίτλων σπουδών, ειδικά για την κατηγορία ΥΕ. Π.χ. οι υποψήφιοι θα κληθούν να καταθέσουν απολυτήριο Τριταξίου Γυμνασίου και όχι απολυτήριο Δημοτικού. Οι αποφοιτήσαντες μετά το 1980 θα κληθούν να καταθέσουν μόνο το απολυτήριο Γυμνασίου.

Δεύτερος τίτλος σπουδών: Οι υποψήφιοι οφείλουν να δώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην συνάφεια των τίτλων σπουδών. Σημαντική μερίδα υποψηφίων της 3Κ/2018 προτίμησε να δηλώσει - από κακή εκτίμηση ή λανθασμένες συμβουλές – τον συναφή τίτλο με το αντικείμενο της θέσης ως δεύτερο και το απολυτήριο Λυκείου ως πρώτο. Η επιλογή αυτή, προφανώς στόχευε στα 150 μόρια με τα οποία πριμοδοτείται ο δεύτερο τίτλος σπουδών. Είναι, όμως, λανθασμένη και θέτει την αίτηση εκτός της διαδικασίας επιλογής.

Πρόσθετα προσόντα: Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να επιδείξουν οι υποψήφιοι σε θέσεις με πρόσθετα προσόντα. Η έλλειψη οποιουδήποτε απαραίτητου πρόσθετου προσόντος, που είναι είναι ζητούμενο για την συγκεκριμένη ειδικότητα και θέση, θα επιφέρει τον αποκλεισμό του υποψηφίου.

Παράβολο: Καταθέστε εγκαίρως παράβολο. Χωρίς την κατάθεση παραβόλου η αίτηση δεν θα εξετάζεται.

Δικαιολογητικά: Προσοχή στην σημείωση των δικαιολογητικών στην αίτηση.

Ειδικές κατηγορίες: Οι υποψήφιοι που εντάσσονται σε ειδικές κατηγορίες οφείλουν να το δηλώσουν στην αίτησή τους, εκτός από την προσκόμιση των σωστών δικαιολογητικών. 

Επαγγελματικές άδειες: Ιδιαίτερο βάρος θα έχει ο έλεγχος στις θέσεις για χειριστές μηχανημάτων, οδηγούς και τεχνικούς διαφόρων ειδικεύσεων. Σημαντικά: 1) Επισύναψη των αντίστοιχων αδειών, 2) επισύναψη αδειών της ίδιας κατηγορίας, ομάδας ή τάξης της οριζόμενης στην προκήρυξη, 3) προσκόμιση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

Αριθμός τέκνων: Απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης για την αξιοποίηση των 100 μορίων για καθένα από τα δυο πρώτα παιδιά και 200 για καθένα από τα επόμενα.