Δημόσιο

10 συμβάσεις στον δήμο Κρωπίας

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 20 Μαΐου

Την πρόσληψη 10 υπαλλήλων προωθεί ο Κρωπίας.

Συγκεκριμένα, ζητούνται:  

  •  ∆Ε Οδηγό Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας (1 θέση)
  • ΥΕ Εργατών Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας (9 θέσεις) 

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει ολιγόμηνη σύμβαση εργασίας.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη.