Δημόσιο

Λιμενικό: 130 θέσεις στις Σχολές Δοκίμων εκτός ΑΣΕΠ

Ολοκληρώνεται σήμερα (15/5) η διαδικασία - Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών

Έως και σήμερα Τετάρτη (15/5) θα έχουν τη δυνατότητα οι υποψήφιοι να καταθέτουν τις (ηλεκτρονικές) αιτήσεις τους για τις 130 θέσεις στο Λιμενικό.

Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα της προκήρυξης, συμπληρώνουν ηλεκτρονικά αίτηση σε εφαρμογή που θα λειτουργήσει ειδικά για το διαγωνισμό.

Σημειώστε:

  • Οι υποψήφιοι πρέπει να εκτυπώσουν και να υπογράψουν την αίτηση και να την υποβάλουν ταχυδρομικά μαζί με τα δικαιολογητικά, από 06/05/2019  έως και αύριο 16/05/2019

Σύμφωνα με την απόφαση, ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στις Σχολές, καθορίζεται σε 130 και κατανέμεται ως εξής:

  • 30 θέσεις στην Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ
  • 100 θέσεις στην Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στις Σχολές, πρέπει να έχουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις:

  1. Να είναι Έλληνες πολίτες
  2. Να μην υπερβαίνουν το 26ο έτος της ηλικίας τους
  3. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών 
  4. Όσοι έχουν υπηρετήσει ή έχουν κληθεί να υπηρετήσουν στις Ένοπλες Δυνάμεις, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
  5. Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση
  6. Ειδικά καθορίζεται ότι, όλοι οι υποψήφιοι (άνδρες και γυναίκες) πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ., χωρίς υποδήματα

Όσοι/ες επιθυμούν να καταταγούν ως δόκιμοι Σημαιοφόροι Λ.Σ. ή ως δόκιμοι Λιμενοφύλακες, πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση  (βρείτε την αίτηση εδώ) στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος –Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr).

1.359 θέσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις

Υπενθυμίζεται ότι σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για τις αιτήσεις επιλογής σπουδαστών και σπουδαστριών στις Ένοπλες Δυνάμεις. Διαβάστε: Ένοπλες Δυνάμεις: Από σήμερα (2/5) οι αιτήσεις για 1.359 θέσεις.

Διαβάστε επίσης: